K construct elektro - elektroinštalacie, alarmy, kamery, komunikacia, prístupové systémy / Hlavná stránka

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE

K construct elektro - elektroinštalacie, alarmy, kamery, komunikacia, prístupové systémy / Ponúkane služby

K construct s.r.o.
Topoľnica 329
925 92 Topoľnica

Tel.: 0911 425 835


E-mail: kconstruct@kconstruct.sk

Copyright © 2016 kconstruct.sk. Všetky práva vyhradené.

Hlavná stránka       │       O nás       │       Novinky       │       Ponúkané služby       │       Referencie       │       Kontakt

Hlavná stránka      │      O nás      │      Novinky      │      Ponúkané služby      │      Referencie      │      Kontakt

K construct s.r.o.
Topoľnica 329
925 92 Topoľnica

Tel.č.: 0911 425 835

E-mail: kconstruct@kconstruct.sk

IČO:47 433 469

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 32597/T

Máte otázku? Kontaktujte nás

Kde nás nájdete…

wordpress themes